FullSizeRender_4x4cm.jpg

  

 

Jong op oude wortels

Op 20 juni 2015 is de loge Viglius door het Grootoosten der Nederlanden erkend als loge. Deze erkenning stelt ons in staat om samen met andere vrijmetselaren, als deel van het geheel, te werken aan een betere wereld. Of wellicht zoals ieder lid: beter mens te worden. U vraagt zich misschien af waar vandaan u komt, of waar u naartoe gaat. Wie heeft het antwoord? Wij kiezen ervoor om met behoud van onze tradities gezamenlijk op te trekken. En dat geheim? Kent u alle verborgen plaatsen in uw hart?

Intentie

Loge Viglius werkt naar de aloude beginselen van de Vrijmetselarij met inachtneming van de regels gesteld in de Statuten, de Ordegrondwet, de Ordewetten en de besluiten van het Grootoosten der Nederlanden. Loge Viglius wil in al haar werkzaamheden een evenwicht realiseren tussen de moreel ethische uitgangspunten die zich sinds de oprichting van de Engelse Grootloge in 1717 hebben ontwikkeld en die tot het maçonnieke gedachtegoed behoren, en de geestelijke waarden die sinds het ontstaan van de vrijmetselarij ingang hebben gevonden in de ideeënwereld van de vrijmetselarij. De Loge komt tweewekelijks bijeen. De loge houdt haar bijeenkomsten in het Logegebouw - Bij de Put 15 te Leeuwarden, op de dinsdagavond.

De Naam

Wigle of Wieger Aytta van Swichum (Barrahuis onder Leeuwarden, 19-10-1507 - Brussel, 8-5-1577) kwam in zijn jeugd onder de hoede van zijn oom Bernard Bucho van Swichum. Hij volgde humaniora-studies te Deventer, Leuven, Avignon en Valence. Na zijn studies vertoefde hij regelmatig in de universitaire kringen van Frankrijk, de Duitse landen, Zwitserland en Italië, waar hij wetenschappelijke relaties onderhield met diverse geleerden, onder wie de grote humanist Desiderius Erasmus. In 1532 werd hij, op 25-jarige leeftijd, hoogleraar in de rechten te Padua. Na zijn terugkeer in de Nederlanden werd hij lid van de Geheime Raad. In 1554 werd hij benoemd tot voorzitter van de Raad van State. Ondanks alle eervolle benoemingen werd zijn politieke carrière onder Filips II gaandeweg door frustratie en mislukking getekend. Zijn herhaalde oproepen om matigheid aan de dag te leggen waren aan dovenmansoren gericht; teleurgesteld overleed hij. Hij ligt begraven in de Nicolaaskapel van de Sint-Baafskathedraal te Gent. Het familiewapen van de Aytta’s, het geslacht is uitgestorven, bestaat uit een blauw schild met een gouden korenschoof.


Inloop koffieochtenden

Iedere tweede zondag van de maand is er een inloop - koffieochtend. U bent dan van harte welkom om met ons van gedachten te wisselen van 11.00 tot 13.00 uur. Er zijn diverse vrijmetselaren aanwezig waarmee u een gesprek kunt aangaan of uw eventuele vragen kunt voorleggen.

De eerstvolgende koffie ochtenden zijn gepland op zondag 14 oktober, 11 november en 9 december.

U bent van harte welkom!

Plaats: het logegebouw Bij de Put 15, 8911 GE Leeuwarden.

passer_en_winkelhaak.jpg


Lees hier de brochure van de Orde van Vrijmetselaren:

   "Vrijmetselarij, wat is dat eigenlijk"

De aantrekkingskracht van de vrijmetselarij voor veel leden zit hem in het tijdloze karakter.

Juist het tijdelijk afgesloten zijn van de hedendaagse maatschappij met al zijn hyperimpulsen, en het rustig onderling verkeren in enige diepgang, is een belangrijk pluspunt voor de aantrekkelijkheid van de vrijmetselarij.


Opening Tentoonstelling Meer dan 300 jaar vrijmetselarij in Noord-Nederland.

Op 8 maart 2018 is in "Het Andere Museum", aan de Oostersingel 8 te Leeuwarden, een tentoonstelling geopend over de lange geschiedenis van de vrijmetselarij in Noord-Nederland. Met name de status van Leeuwarden als Hofstad speelt hier een specifieke rol in. 

Lees hier verder!